NOT A DRILL: Tool Album Date Confirmed

2019-05-08 by DatsNotDaMetulz | 204 Comments
Tool have taken to Twitter to finally announce the release date to their fabled new album, finally confirming that such an album does indeed exist.

Releasing a short animation on the social media platform, the band have declared that their new album will be released on August 30, with Roman numerals suggesting that it will, surprisingly, be released in 2019.

Other details, such as the album's title, are also unknown.

Read more: http://www.loudersound.com/news/tool-confirm-release-date-for-their-new-studio-album

Tagged: Tool

Comments:Add a Comment 
ThatDude
May 8th 2019
64 Comments


Alright here we go again.

tyman128
May 8th 2019
1599 Comments


August 30th, 2026

Relinquished
May 8th 2019
43238 Comments


lmao the title and the unconfirmed year bit

butt.
May 8th 2019
6580 Comments


I will take this as gospel truth even though I shouldn't

Lelle
May 8th 2019
2528 Comments


Why couldn't I write a newstitle this long? I could barely fit anything sensible with the characters I was given

Morpha
May 8th 2019
137 Comments


Ȉ̸̵̢̻̭͚̱̣̳͎̹̹̞͕̬̯̘͍͒ͫ̒̍̊̂̾͐́̑ͅT̛̘̰̳͚̱̯̩̼̹̮ͧ̍͆͑̽ͪ́ͨͪ͂̀̕;̵̨̧̧͎̱̭͇͖̳̺͈̹̙̫̠̝̝̱͇̟̹̿̄ͧ̂ͦ̓̈́̒̑̊͌͠S̶̸̡͕̺̮̟͉̞̦̥̤̀͑͒̍ͫ̏͋́ ̛̫͓͇̹͚͔͚ͦͦ͂̂̈̎̐͐́ͦ͗ͯ̆͘͜͞H̴̷̖̝̙͉̓̂ͦ̀͡⭐̢̦͈̰̳̯͉̠̮̼̦̍ͩ̍̓́̈́̂͝͠A̸̹̥̮̫̓ͪ̀̚͠P̢̢̹̖̤̖̯͙͓̱͈̯̠͓͔̫͍̯͔̌̄̆ͤ̍ͦ͊͒̋̂͛̎ͮͯͭ̑͗́̀̚͠P̸̨̧̨͖̘̦̼͓̮̭͙̿ͫ̄ͤͭ͂̽͟E͓̱̜͎̣͔͔̯̞̒͂ͬ͒ͣ̄̐̔̐̄͋ͨ̏̚Ņ̶̢̛̫̝͓͈̰̙͇͉̂ͮ̌ͧ͊ͮ̇̈ͤ́͑͒͞ͅI̸̡͉̩̜̘͙̦̮̤͉̰̼͔̼̱͔̜͚̻̓̇͋́̈̀ͧ̀̈ͣ̑͆͜N̡̛̦̤͇͇͈̯͓̦̦̜ͣ͋ͩ̀̈ͭͭ̋̐͂̀̓̑́̈́̚̚͢͞G̷̷̡̛̹͙̮͎͎͙̣̐͒͌̽̆̆̋ͨ̑̇̃͊͝ͅ

Asdfp277
May 8th 2019
21935 Comments


lmao

AugustAir
May 8th 2019
27 Comments


The animation says 2019. MMXIX.

SowingSeason
Moderator
May 8th 2019
33389 Comments


I edited the article to reflect the year. I initially left it in there because I thought it was funny but I don't want to confuse people.

Digging: Greg Dulli - Random Desire

Nocte
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11530 Comments


Guido still doesn't believe you

WeepinnWillow
May 8th 2019
894 Comments


Aiwaz is crying tears of joy somewhere

sizeofanocean
May 8th 2019
1769 Comments


Didn't see that dude in any of the recent Tool posts. Is he in a coma or something?!

WeepinnWillow
May 8th 2019
894 Comments


nah he got banned

sizeofanocean
May 8th 2019
1769 Comments


Lol what did he do

WeepinnWillow
May 8th 2019
894 Comments


everything wrong

Malcontent
May 8th 2019
90 Comments


fake news, there's only been like 4,500 days since "10,000 Days" call me again in 2033 lmao

JohnnyoftheWell
Contributing Reviewer
May 8th 2019
21537 Comments


I'm almost concerned at how little I care tbh

Digging: Jida - Lucid

sizeofanocean
May 8th 2019
1769 Comments


I'm not as hyped as i thought i would be, mainly because i feel that Maynard's performance will be forgettable

Demon of the Fall
May 8th 2019
14995 Comments


Already? Damn. I haven't even checked '10,000 Days' yet.

Digging: Saor - Aura

Relinquished
May 8th 2019
43238 Comments


you had 13 years to check it out

Demon of the Fall
May 8th 2019
14995 Comments


Only 13 years? These guys move fast.

Kompys2000
May 8th 2019
3592 Comments


I'm more excited to see this site lose their collective marbles over an actual new Tool album. Calling it now, the thread for it will be one for the history books.

Digging: Revocation - Chaos of Forms

Relinquished
May 8th 2019
43238 Comments


the overall impact in the internet will be entertaining yes

PistolPete
May 8th 2019
5083 Comments


Can't wait for the polarizing opinions this album will have among users here and the inevitable 3.2 average it will generate after 13 years of waiting.

Daesu
May 8th 2019
96 Comments


pretty sure its gonna be 4 + for the first few weeks

butt.
May 8th 2019
6580 Comments


I too am curious why my news articles are limited to about 4 characters while this title is a full sentence

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


"I too am curious why my news articles are limited to about 4 characters while this title is a full sentence"

The secret is to write a short article title when you post the article, then go back and edit it.

dfevil085
May 8th 2019
1502 Comments


Can definitely wait to be bored of this.

mindleviticus
May 8th 2019
10089 Comments


Can't wait until all these h8rs r banned!!!

Eakflanderyof
May 8th 2019
2714 Comments


Yawn

Essence
May 8th 2019
6347 Comments


lmao yeah sure

necropig
May 8th 2019
5948 Comments


Lul

Digging: Regarde Les Hommes Tomber - Ascension

TalonsOfFire
Staff Reviewer
May 8th 2019
18890 Comments


Nice, and then Winds of Winter can be released and Half-Life 3 after that

Digging: Tame Impala - The Slow Rush

Firedust
May 8th 2019
1176 Comments


probs gonna be crap, let's be realistic here

kalkwiese
May 8th 2019
4521 Comments


Yes, the hottest shit of the year (after Periphery \m/)

Digging: Gleb Kolyadin - Gleb Kolyadin

sizeofanocean
May 8th 2019
1769 Comments


"Can't wait for the polarizing opinions this album will have among users here and the inevitable 3.2 average it will generate after 13 years of waiting."
Yo dis not APC we talkin bout

sizeofanocean
May 8th 2019
1769 Comments


Winds of Winter sounds like the Agalloch album that never saw the light of day

neekafat
Contributing Reviewer
May 8th 2019
17653 Comments


The only thing killing my hype is you guys

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


The album's future comment thread is a guaranteed shitstorm. Can I call dibs on the review?

Relinquished
May 8th 2019
43238 Comments


hell no you can't lol

mindleviticus
May 8th 2019
10089 Comments


Can't wait to become a contributing reviewer just so my terrible opinions and taste can look like I know what I'm talking about

mindleviticus
May 8th 2019
10089 Comments


;]

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


The salty tears of plebs are a definite perk of the job I gotta say.

neekafat
Contributing Reviewer
May 8th 2019
17653 Comments


[2]

Demon of the Fall
May 8th 2019
14995 Comments


'The album's future comment thread is a guaranteed shitstorm.' (2)

Looking forward to the aftermath more than the album tbh, I'll check it out just so I can have an (un)informed opinion of course.

GhandhiLion
May 8th 2019
7320 Comments


wow earlier than I thought.

Digging: STABSCOTCH - Uncanny Valley

Hawks
May 8th 2019
73729 Comments


Boring band agreed everyone. m/

SowingSeason
Moderator
May 8th 2019
33389 Comments


Just so everyone knows I dibbed the new Tool album and I'm going to review it like I would any indie-folk album, by talking about the lyrics and how they've touched me inside and out.

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


How do we know that you have the requisite credentials Sowing? What prior experience do you have with eastern philosophy, transcendental meditation, the fibonacci sequence and the comedy of Bill Burr?

SowingSeason
Moderator
May 8th 2019
33389 Comments


I haven't even heard all the Tool albums but it's pretty much like APC right

"With Tool's latest album, they've finally managed to live up to the promise of Eat The Elephant."

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


Lol! By the looks of things that might be the sanest take that this album gets. Alright I rescind my dibs claim in favour of yours.

hal1ax
May 8th 2019
14470 Comments


this thread is canon

SowingSeason
Moderator
May 8th 2019
33389 Comments


haha I'm kidding
I'd never review Tool

I won't spoil the surprise of which staffer is reviewing it, however. And I still expect to read your take, Sitar!

Rustune
May 8th 2019
6 Comments


Lol @ at the haters here. What's so wrong about being excited about a Tool album. Most people know they write good lyrics, which if you couldn't tell, is a thing that it's already quite hard to come by

Relinquished
May 8th 2019
43238 Comments


"it's pretty much like APC right"

alright you're not qualified

Horfeepee01
May 8th 2019
58 Comments


Holy shit

Digging: Primus - Frizzle Fry

DungeonBoy
May 8th 2019
7456 Comments


I knew a guy in middle school who used to dig this band. Cool to see they're still making music

Digging: Holy Fawn - The Black Moon

Abscurat
May 8th 2019
124 Comments


Maybe August 30th is the actual album title, just sayin'

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


Bwahaha! Can you imagine if that were to actually happen?

TheMightyScoop
May 8th 2019
1542 Comments


meh.

ArsMoriendi
May 8th 2019
28458 Comments


"NOT A DRILL:"

A drill is a type of tool, so maybe they're a drill

Digging: Bjork - Medulla

Valkoor952
May 8th 2019
3051 Comments


"I knew a guy in middle school who used to dig this band. Cool to see they're still making music"

How's he doin' ? I heard 50 is a rough age for some

BlazinBlitzer
May 8th 2019
1518 Comments


Won't believe it until it's in my hands/hard drive.

DungeonBoy
May 8th 2019
7456 Comments


He still lives at home, but probably has a sweet setup in the basement

PyramidNoise
May 8th 2019
541 Comments


I'll honestly believe it when I see it. I'm trying not to get too excited.

tinathefatlard
May 8th 2019
1716 Comments


I do declare

kenji505
May 8th 2019
36 Comments


"I'm not as hyped as i thought i would be, mainly because i feel that Maynard's performance will be forgettable"

yeah same, been waiting for years and idk why i'm not that excited

Voltimand
May 8th 2019
1097 Comments


"Nice, and then Winds of Winter can be released and Half-Life 3 after that"

lol / :c

DatsNotDaMetulz
May 8th 2019
3926 Comments


How can we be 100% sure they mean 2019?

JayEnder
May 8th 2019
6443 Comments


Tool be like: “NEW ALBUM AUGUST 30”


disclaimer: in 2045 srry

Tyler.
May 8th 2019
17697 Comments


LOL

LelandAB
May 8th 2019
574 Comments


Tool V: Select Difficulty

Voltimand
May 8th 2019
1097 Comments


Tool IV - Volume 2: No Album For Tomorrow

JayEnder
May 8th 2019
6443 Comments


Tool II: This Time It’s Real

guitarded_chuck
May 8th 2019
18055 Comments


fake news

henryChinaski
May 8th 2019
4323 Comments


"I'm almost concerned at how little I care tbh"

^this

Digging: Norma Jean - All Hail

Lord(e)Po)))ts
May 8th 2019
51075 Comments


A tool might not be a drill, but a drill is, in fact, a tool.

Digging: Mayra Andrade - Manga

Lord(e)Po)))ts
May 8th 2019
51075 Comments


Wow ars of all people already made a similar joke guess I better kill myself

guitarded_chuck
May 8th 2019
18055 Comments


grats u got the joke

Lord(e)Po)))ts
May 8th 2019
51075 Comments


Dont speak to me

Larkinhill
May 8th 2019
6052 Comments


Get hype.

ArsMoriendi
May 8th 2019
28458 Comments


I represent a part of Potsy that he's trying to repress

Let your inner Ars out Potsy!

Source
May 8th 2019
15884 Comments


interesting

Lord(e)Po)))ts
May 8th 2019
51075 Comments


@ars the side that likes ween(er)?

Saros
May 8th 2019
366 Comments


"Nice, and then Winds of Winter can be released and Half-Life 3 after that"
Can we add a new F-Zero to that while we're at it? Please?

suppatime
May 8th 2019
1544 Comments


a new f zero would be sick

wojodta
May 8th 2019
172 Comments


20,000 DAYS: THIS TIME IT'S PERSONAL

ArsMoriendi
May 8th 2019
28458 Comments


@Potsy: sure

guitarded_chuck
May 8th 2019
18055 Comments


pots is a DRILL get it cause hes a TOOL LOL

Lord(e)Po)))ts
May 8th 2019
51075 Comments


What's that about tools captain "zeta insecurity compensator"?

Lord(e)Po)))ts
May 8th 2019
51075 Comments


I know u still salty and it's been months chongo boy

Sinternet
May 8th 2019
21583 Comments


can't wait to 1 this

FearThyEvil
May 8th 2019
17096 Comments


It's finally happening

Artuma
May 8th 2019
31430 Comments


too bad i moved from obsessive excitement to not really giving much of a fuck years ago

Digging: Envy - The Fallen Crimson

Eakflanderyof
May 8th 2019
2714 Comments


Tool has the most aggressively insecure fanbase in the world lol

SowingSeason
Moderator
May 8th 2019
33389 Comments


I feel like when you wait this long it's better to just drop it out of the clear blue, kind of like what Brand New did in 2017 after an 8 year wait

Sinternet
May 8th 2019
21583 Comments


yeah hype can destroy itself when its given too long for expectations to build

SitarHero
Contributing Reviewer
May 8th 2019
11365 Comments


They probably would have released it out of the blue, if not for the prospect of people tweeting "new album when" at Maynard every 10 seconds for the 3 months.

Larkinhill
May 8th 2019
6052 Comments


We are all blessed on the day of August 30, 2019.

DatsNotDaMetulz
May 8th 2019
3926 Comments


Now with this out of the way, attention turns to the next highly anticipated album that's taking forever: Stampede of the Disco Elephants.

ScrantonStrangler
May 8th 2019
12 Comments


But have you guys ever tried DMT?

deathschool
May 8th 2019
25121 Comments


Should have been 27 years later. Won't check.

foxblood
May 8th 2019
10384 Comments


shit band. *if* it comes out it's going to be just like when Angelic 2 The Core came out.

Mongi123
May 8th 2019
20684 Comments


As per usual, this thread is toxic bullshit.

ConcubinaryCode
May 8th 2019
5045 Comments


Id take their albums on Spotify over a new album tbh

ChaoticVortex
May 8th 2019
901 Comments


Expecting 80 minutes of riffs like this:

https://www.youtube.com/watch?v=ocE2mxkwG_w

Jamdbz
May 8th 2019
583 Comments


Id take their albums on Spotify over a new album [2]

kenji505
May 8th 2019
36 Comments


"Expecting 80 minutes of riffs like this:

https://www.youtube.com/watch?v=ocE2mxkwG_w"

lol i love that video. also, i heard the new?? song they played at a concert and it was kinda like that and i was very disappointed

Larkinhill
May 8th 2019
6052 Comments


Why this burning need to have their music on Spotify? Can’t you just listen to the CDs? I’ve never understood this. Maybe because I still buy all the albums I like on CD, and listen to Spotify only a few times a week.

Makemebad35
May 8th 2019
952 Comments


IT'S HAPPENING

Sinternet
May 8th 2019
21583 Comments


convenience most likely

also stampede of the disco elephants will be better than this ever will, mark my words

nebg11
May 8th 2019
29 Comments


Nutttttttt. Nut everywhere

Source
May 8th 2019
15884 Comments


Sint is right

YakNips
May 8th 2019
19924 Comments


tool more like stool HAHAHAHAHAHSHAHAH

HappyNipples
May 8th 2019
37 Comments


They never said August 30th was a release date for the album..Just August 30th. Maybe it's the date they will announce another announcement.

Skoj
May 8th 2019
1843 Comments


IT'S FUNNY BECAUSE "TOOL" MAY BE A DRILL

SHOOT 33333333s HOUSTON TEXAS

bloc
May 8th 2019
59613 Comments


Why the hell did it have to be on my birthday

Digging: Sewerslvt - Draining Love Story

Source
May 8th 2019
15884 Comments


Best birthday evar?

Larkinhill
May 8th 2019
6052 Comments


They never said August 30th was a release date for the album..Just August 30th. Maybe it's the date they will announce another announcement.

Sounds exactly like what Tom DeLonge has been doing for years.

Dewinged
Contributing Reviewer
May 8th 2019
18076 Comments


AOTY lists are gonna be funny this year.

Digging: The Haxan Cloak - The Haxan Cloak

mindleviticus
May 8th 2019
10089 Comments


by the way where the fuck is a single? or album title? As far as I know this means nothing and they're still on perma-hiatus

Trebor.
Staff Reviewer
May 9th 2019
57125 Comments


local man to shower for first time in months to pickup new tool record

Skoj
May 9th 2019
1843 Comments


^ snortled.

kenji505
May 9th 2019
36 Comments


"by the way where the fuck is a single? or album title? As far as I know this means nothing and they're still on perma-hiatus"

https://www.youtube.com/watch?v=8ZJIldL5TZU

https://www.youtube.com/watch?v=akeCFH7YybM

kenji505
May 9th 2019
36 Comments


and i don't really know if i would consider them on hiatus, i mean they have played this songs and have announced that something is coming on august, so i would say this does means at least something and they're out of the hiatus

tigersbrokefree
May 9th 2019
272 Comments


That's how you know we're in the alternate, dark timeline.

nolerthebowler
May 9th 2019
4289 Comments


I want to believe.

I actually kind of believe.

Digging: King Krule - Man Alive!

Nomos2
May 9th 2019
588 Comments


It's happening. But we're still just going to wish it was as good as Lateralus.

twlichty
May 9th 2019
4275 Comments


Judging by the stupid live recordings, I'm excited. Sounds like we might get some really trancy and mellow prog tool, which I'm all about

Ebola
May 9th 2019
3774 Comments


august 30 is just gonna be a teaser for a single

Jdub621
May 9th 2019
14 Comments


I have literally been waiting for this since I was 8 years old. I still remember my dad showing me the music video for Sober to freak me out as a kid, that shit gave me nightmares. Now as an old man my patience has finally paid off!

Also claymation still freaks me the hell out...

hobblepot
May 9th 2019
2425 Comments


I was 10 last time they put an album out, if anything this album will at least make me feel like I've wasted a good chunk of my life

Digging: Loathe (UK) - I Let It In And It Took Everything

Flugmorph
May 9th 2019
22335 Comments


omg this is SOOO epic guys what the FUCK
i CANT even believe my EYES
what are they seeing FAM


DustyTill
May 9th 2019
234 Comments


WTFFFFFFF
https://twitter.com/djspiralz/status/1126118232648232962

Asdfp277
May 9th 2019
21935 Comments


that means they still late smh

Demon of the Fall
May 9th 2019
14995 Comments


'local man to shower for first time in months to pickup new tool record'

Nah, surely the compulsive rabid masturbation and hype-induced (involuntary) bowel movements would make showering redundant after like 5 minutes.

Asdfp277
May 9th 2019
21935 Comments


it would

SowingSeason
Moderator
May 9th 2019
33389 Comments


What if August 30th they just announced their retirement

Asdfp277
May 9th 2019
21935 Comments


lmao

hobblepot
May 9th 2019
2425 Comments


"What if August 30th they just announced their retirement"

that's SOOOOOO Maynard *knee slap*

Asdfp277
May 9th 2019
21935 Comments


it is

artiswar
May 9th 2019
9932 Comments


'20,000 DAYS: THIS TIME IT'S PERSONAL'

So stupid, but it got a laugh out of me, grats.

Darius the Great
May 9th 2019
21288 Comments


whos gona bet the albums gonna be called 'INVINCIBLE' or some stupid shit like that

Tyler.
May 9th 2019
17697 Comments


its gonna be called 7493t2065yghweuwobvnjksld dentjghkilox;

Darius the Great
May 9th 2019
21288 Comments


ok

Tyler.
May 9th 2019
17697 Comments


fuck off darius. fuck you dude. fuck off man i hate you

Darius the Great
May 9th 2019
21288 Comments


First off, you need to grow up after what you just said to him and I am expecting an apology from you to both of us. Secondly, no one and I mean NO ONE is hating on you just because on your taste in music. No said ANYTHING on what you listen to or what you like. I don't care what you like and you don't care what I, or anyone else for that matter, like in music either. If you're seriously acting like this just because of your taste in music, then you can just shove it up your ass and leave. We do NOT accept that kind of behavior for a good reason. It's not about you. If you don't want any advice from others fine, just don't be a dick about it.

artiswar
May 9th 2019
9932 Comments


lol who said that again, was it Gyro

Darius the Great
May 9th 2019
21288 Comments


close

artiswar
May 9th 2019
9932 Comments


Not to shit in the stew, but how do we know August 30th is actually the album release? Did I miss something, I haven't seen them confirm it's the whole album anywhere... It could be a single, it could be an announcement of a single, or an announcement of an armpit fart.

Btw their official site is dope, that rotating skeleton floating with the dragon balls is so badass

Dewinged
Contributing Reviewer
May 10th 2019
18076 Comments


”lol who said that again, was it Gyro "

Was it Toondude?

bloc
May 10th 2019
59613 Comments


Average rating will be a 3.5 tops

Halfman
May 10th 2019
265 Comments


who cares lmao

Darius the Great
May 10th 2019
21288 Comments


"Was it Toondude?"
haahaa bingo

RadioNew03
May 10th 2019
26 Comments


OMG IS THIS FOR REAL MY GOD HOLY SHIT 13 YRS FUCKIN 13 YRS THIS ALBUM BETTER BE A MASTERPIECE TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOLTOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL

MO
May 10th 2019
22827 Comments


sweet

withateethuh
May 10th 2019
298 Comments


MONKEY KILLING MONKEY KILLING MONKEY KILLING MONKEY KILLING MONKEY

travisaurusrex
May 10th 2019
68 Comments


albums already getting a 5 from me from the two songs I've heard

Asdfp277
May 10th 2019
21935 Comments


fanboy cuck

deathofasalesman
May 10th 2019
6527 Comments


what a tool

Jacquibim
Staff Reviewer
May 10th 2019
3639 Comments


Translate this page? Always translate Vietnamese

Asdfp277
May 10th 2019
21935 Comments


>chrome

kek

Demon of the Fall
May 10th 2019
14995 Comments


'Translate this page?'

The Sputnik community produces so much incomprehensible gibberish that we can masquerade as an alien life-form. Nice.

Storm In A Teacup
May 10th 2019
27072 Comments


Normally I wouldn't care about Tool but the most recent APC album was really great. I will check this album out because Maynard recently put out great material on Eat The Elephant.

rafalafa
May 10th 2019
188 Comments


Tool gonna Tool. We'll all be sufficiently whelmed and it'll go down as "not great, but better than Opiate at least."

Source
May 10th 2019
15884 Comments


Opiate was the band's pinnacle maaaaan

hobblepot
May 10th 2019
2425 Comments


thank god they're not on Rise Records, the announcement would be "10,000 Days: Deluxe Edition" with a remix of Vicarious and an acoustic version of Lost Keys

Tyler.
May 10th 2019
17697 Comments


good joke!

Darius the Great
May 10th 2019
21288 Comments


poll: should tool even release this album ?

-yes
-no

Source
May 10th 2019
15884 Comments


no third option?

Darius the Great
May 10th 2019
21288 Comments


why dont you make the third optyion then sir

Source
May 10th 2019
15884 Comments


-only if it's good

Darius the Great
May 10th 2019
21288 Comments


this requires a predetermined knowledge of the album before release thus is invalid sorry

hobblepot
May 10th 2019
2425 Comments


GO AHEAD, THROW YOUR VOTE AWAY

artiswar
May 10th 2019
9932 Comments


Can anyone explain to me how this is an album confirmation? I'm very curious, if it's not too much trouble.

Relinquished
May 10th 2019
43238 Comments


it obviously is, plus Maynard just confirmed it after

nolerthebowler
May 10th 2019
4289 Comments


idt two songs debuting a day before was a coincedence

artiswar
May 10th 2019
9932 Comments


Just trying to understand how a banner saying Tool - August 30 = New album release but ok, you guys are the experts.

GhostB1rd
May 11th 2019
5394 Comments


How is Gyro close to toondude?

Asdfp277
May 11th 2019
21935 Comments


"GO AHEAD, THROW YOUR VOTE AWAY"

lmao

Supercoolguy64
May 11th 2019
9251 Comments


what if the album comes out and its just like that one april fools thread that one guy made claiming he got a leak of the album

Valkoor952
May 11th 2019
3051 Comments


"Just trying to understand how a banner saying Tool - August 30 = New album release but ok, you guys are the experts."

Maybe because it was the most logical thing to be announced and Maynard has already confirmed it?
Which part don't you understand.
Asdfp277
May 11th 2019
21935 Comments


where did he confirm it

Valkoor952
May 11th 2019
3051 Comments


https://twitter.com/mjkeenan/status/1126869696819748865

Asdfp277
May 11th 2019
21935 Comments


ahh, good for him

jsaf7
May 14th 2019
393 Comments


As excited as i am, the album could never live up to all the hype they've built. Idc how good it is.

artiswar
May 14th 2019
9932 Comments


@ Valkoor I wrote that before they announced it on twitter my man

bloc
May 15th 2019
59613 Comments


Translate this page?

artiswar
May 15th 2019
9932 Comments


the whole thing? into which language?

Demon of the Fall
May 15th 2019
14995 Comments


OK so I translated some of the select cuts for you guys, thank me later...

what if the album comes out và nó chỉ như thế một một phần đầu của người dùng một người dùng có thể làm việc làm việc đã nhận một kết nối của album

Có thể vì nó là một số hợp lệ cần đăng ký và đã có đã xác định nó?
Nếu phần không bạn biết.

Không thể shit trong sự stew, nhưng làm bạn có biết August 30th là thực hiện việc bản album? Không tìm thấy một gì nào, I không tìm thấy nó xác định nó whole album anywhere ... Bạn có thể là một một, nó có thể xác định một một, hoặc xác định của Armpit fart.

Btw của official site là dope, có thể chạy bộ đệm tạo với dragon ball is so badass

artiswar
May 15th 2019
9932 Comments


now translate it into morse

user
May 16th 2019
1577 Comments


phenomenal news article. lovely title. great work lad

Egarran
May 23rd 2019
15587 Comments


Never mind that new thing, checks these remixes GODDAMN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLR9aD4y1pbrzIJuG36ohb98eV5Warzc_d&fbclid=IwAR1vGLHX3ID6AMKlgp2AowVC6jTtdbEPVgiKDuEa37_Nc3yslSVp-Q5TWUs

Digging: Akhlys - The Dreaming I

Storm In A Teacup
August 2nd 2019
27072 Comments


this is awful news for people who have been enjoying trolling Tool fans for years. wtf Manyard.

Valkoor952
August 2nd 2019
3051 Comments


you think the album is actually coming out?

lmao

Storm In A Teacup
August 2nd 2019
27072 Comments


i hope not for comments sake

Egarran
August 3rd 2019
15587 Comments


In fact we should go back in time and kill the band members before they can meet each other.

The music may be awesome, but is it worth the grief of every Tool thread on the internet?

Aerisavion
August 3rd 2019
2769 Comments


I’m still in disbelief they’ve even released the fucking album title.

H Y P E

Dis_Con_Nec_Ted
August 3rd 2019
5099 Comments


I. WON'T. BELIEVE. IT. TILL. I. HOLD. IT. IN. MY. HANDS.

rockandmetaljunkie
August 3rd 2019
8658 Comments


this will be the sputnik event for this year

rockandmetaljunkie
August 3rd 2019
8658 Comments


also, my prediction is that this will be the most reviewed sputnik album for the year 2019

Aerisavion
August 3rd 2019
2769 Comments


“”also, my prediction is that this will be the most reviewed sputnik album for the year 2019“

If I’m not first I’ll delete the fucker instantly.

Asdfp277
August 3rd 2019
21935 Comments


anyone on this site could record something better than this in 23 minutes with no electricity

Storm In A Teacup
August 3rd 2019
27072 Comments


sounds bae question markYou have to be logged in to post a comment. Login | Create a Profile

MOST VIEWED NEWS

Jesse Lacey Allegations
Jayyvon Opens Up About Abuse
R.I.P. Chester Bennington
The Fall of Troy bassist melts do..
The Story So Far's vocalist dropk..
R.I.P. David Bowie
R.I.P. Lemmy
Deftones stream new single
Brand new Brand New Single
Killswitch Engage debut new singleOTHER RECENT NEWS

Aeternam stream 'Al Qassam'
Trivium reveal new album/single
Barishi stream new song/video
Slift stream new stuff
Techno Hypnotherapy with nthng
August Burns Red's second single
Mooncat With a Cube
New Throwing Muses album
Enter Hopesfall's "Hall of the Sk..
Haru NemurMiniAlbum
Trvth Adapts with New LP
Elder return with Omens
Together to the Stars New LP
New Destiny Potato / Sordid Pink ..
Mark Lanegan details new LP

» see all news

RELATED REVIEWS
Tool
Fear Inoculum
Tool
10,000 Days
Tool
Lateralus
Tool
Salival
Tool
Ænima
FAQ // STAFF & CONTRIBUTORS // SITE FORUM // CONTACT US

Bands: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Site Copyright 2005-2019 Sputnikmusic.com
All Album Reviews Displayed With Permission of Authors | Terms of Use | Privacy Policy