12.30New to me in 2016
04.30Wildhearts Faves
12.21Kingdok's 2015
12.28Kingdok's 2014
01.02Kingdok's 2013
12.02Good F**king Songs
10.10Thanks Sputnik!
01.18Kingdok's 2012
02.29Therapy? Ranked
02.19Personal Faves