02.01Gyro's 2013
08.13Gyro's Birthday Once Again!
02.19My Vinyl Collection So Far
02.12Gyro's 2012
08.13Gyro's Birthday!
06.25Gyro's First Half Of 2012
03.16Kony
01.16Sufjan Stevens
12.31Happy New Year, Sputnik!
11.19Gyromania