Nookicky

EditNoon Moon (EP)
1. Karasu no Jumyou
2. Suochi no Ouki na Hina
3. Norari
4. Ningen no Kanransha-Roteping
5. Harutami no Tomadoi
6. Hiiro Kaeri
7. Yuuutsu na Mimizuku
8. Furusu

Release Date: 2005
EditRotepin (EP)
1. Rotepin
2. Crow's Span
3. Rotten
4. Oboro Watage
5. Kiro

Release Date: 2004
EditPinhole (EP)
1. Funari
2. Slipping Star
3. Itchy Pupy Come
4. Dou Demo ii Birthday
5. Uraburu Natsu no hi
6. Kanro mo Karete
7. Ruri Kagerou
8. Oboro Watage

Release Date: 2003
EditOne Aging by Nook (LP)
1. Tibet Kara
2. Cloudy Pop Book
3. PM
4. Tsurikazura
5. Resume
6. Guache Feeb
7. A Whistle Without Shape
8. Puny Pure
9. Yocho Teien
10. Yago
11. Frozen Dump Ground
12. End of Regret
13. Nokosareta Musikago

Release Date: 2003
EditKoochachu (EP)
1. Tibet no Yoru Kara
2. Tsuihi
3. Kigakikanai Hito no no Hara
4. Kosumosu no Shi Suru Koro
5. Roba no Funade

Release Date: 2002
EditRigid Ink Pool (EP)
1. Resume
2. Sarasa
3. Rotten
4. Punypure
5. PM
6. Farara

Release Date: 2001
EditCloudy Pop Book (EP)
1. A Whistle Without Shape
2. End of Regret
3. Cloudy Pop Book
4. Frozon Damp Ground
5. Frog King

Release Date: 2001

FAQ // STAFF & CONTRIBUTORS // SITE FORUM // CONTACT US

Bands: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Site Copyright 2005-2014 Sputnikmusic.com
All Album Reviews Displayed With Permission of Authors | Privacy Policy